top of page

越南市场

穩定型資產

博望集團鎖定優質的工業區內工業用地與廠房,致力於為租客提供最適宜的地理位置與生產空間。

成長型資產

博望集團重點投資胡志明市2郡與9郡等高速成長的市場,投資方式包含土地收購、地產開發與住宅、商辦物業併購。

1280px-Phú_Mỹ__tp._Thủ_Dầu_Một__B
222.jpg

成熟市场

​核心資產

博望集團佈局成熟市場的高品質固定收益資產配置,標的包含住宅、別墅、綜合物業、辦公樓與酒店業,投資市場包含紐約、深圳、台灣、胡志明。

nyc2.jpg
  • LinkedIn
  • Facebook

Contact No: +84854520839

Location: AB Tower, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

bottom of page