top of page
Office Hallway

團隊

博望集團傳承50年的行業經驗,匯集地產界與投資界的菁英。執行團隊具有美國長春藤教育背景、跨國金融投資經歷、物業管理與投資分析的經驗。博望集團團隊共同致力於抓住上升經濟週期的市場機會,並採取優化投資策略,鎖定可帶來最優化風險與回報的投資。

  • LinkedIn
  • Facebook

Contact No: +84854520839

Location: AB Tower, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Title

bottom of page